Polens specialtrupperna

  • Styrka totalt 3 500 soldater
  • Ansenlig erfarenhet från utlandsmissioner, från bl.a. Afghanistan, Irak och Balkan)
  • Underställda Huvudstaben (General Command)
  • Fyra specialtruppenheter (GROM, AGAT, FORMOZA, KOMANDOSOW) och en specialtrupps stödenhet
  • Operationerna stöds av flygvapnets specialoperationsdivision