Ledningen för Tysklands väpnade styrkor

  • Överbefälhavare
    • i fredstid försvarsministern
    • under krigstid förbundskanslern
  • Tyskland har ingen egentlig kommendör för försvarsmakten, utan den högsta militären är Chefsinspektören för Bundeswehr (Generalinspekteur der Bundeswehr), som tillhör försvarsministeriets organisation, och han har befäl över alla trupper.
  • Försvarsgrenarna (armén, flygvapnet och marinen) leds av inspektörer och under dessa är försvarsgrensstaberna.
  • För ledning av utlandsuppgifter finns en operativ stab (Einsatzführungskommando) i Potsdam nära Berlin.
  • Bundeswehr är ”parlamentets armé”: Förbundsdagen har en stor roll i bemyndigandet av de väpnade styrkornas verksamhet, t.ex. för alla väpnade operationer krävs ett tillstånd av förbundsparlamentet.

Försvarsminister Boris Pistorius inspekterar edsförrättningsceremonin den 20 juli 2023. Bildkälla: commons.wikimedia.org/wiki/File:20A3399.jpg, CC-BY-SA-4.0