Försvarssystemets uppbyggnad och funktion

Det primära målet med att upprätthålla försvarsförmågan är att förhindra användning av och hot med militärt våld mot Finland.

Målet med försvarssystemet är att täcka a) militärt försvar, b) stödja myndigheter och c) internationella åtaganden.

Försvarssystemet omfattar ledning, underrättelse och övervakning, beredskapsreglering och logistiksystemet. Dessutom omfattar försvarssystemet armé-, marin- och luftförsvarsledningselement och trupper.

Finlands försvarspolitik, hotmodeller, Försvarsmaktens uppgifter, militära prestationskrav och tillgängliga resurser styr utvecklingen av försvarssystemet.

Effekten av förebyggande åtgärder består av den avskräckande effekten. Den skapas av hela samhällets och alla myndigheters beredskap och andra aktiviteter. Försvarsmakten producerar tillsammans med Nato den militära delen av avskräckningen. Den är av defensiv karaktär. Om förhindrandet av användningen av militärt våld misslyckas, kommer attackerna att slås tillbaka. Hanteringen av situationen sker genom aktiva åtgärder för att koncentrera resurserna för att förhindra angriparen från att nå sitt mål. Finland måste kunna försvara sig med nationella resurser, vid behov med stöd av Nato.