Personal

Försvarsmakten sysselsätter cirka 12 000 personer:

  • cirka 8 000 soldater
  • cirka 4 000 civila

Försvarsmakten utbildar i huvudsak själv den militär personal som den behöver. Civil personal rekryteras på grundval av utbildning och arbetslivserfarenhet.

Källor och länkar