Personal

Försvarsmakten sysselsätter cirka 13 000 personer

  • Mängden avlönad personal under fredstid är c. 13 000 personer, varav en tredjedel är civila eller civilutbildade
  • Av den avlönade personalen är c. 2 400 kvinnor, varav nästan 2 000 i civila uppgifter och resten i militära uppgifter

Försvarsmakten utbildar i huvudsak själv den militär personal som den behöver.

Civil personal rekryteras på grundval av utbildning och arbetslivserfarenhet.