Principer för militärt försvar

 • Försvarsmakten försvarar hela Finland
  • Tack vare försvarsmaktens omfattande reserv kan hela riket försvaras
  • Målet är att de försvarsmässigt sett viktiga områdena förblir i vår egen besittning
  • Objekt som är viktiga för samhällets funktioner skyddas
 • På andra områden än landets kärnområden är målet att utmatta och fördröja inkräktarna
 • Strävan är att utkämpa de viktigaste striderna i terräng som är gynnsam för försvararen
 • Försvaret stöds genom angrepp mot fiendens viktigaste mål och genom elektronisk krigföring
 • Förutom av soldater består vårt försvarssystem vapen och annan material.
  • Systemet är dimensionerat för att stå emot väpnade angrepp i avsikt att erövra vårt land
 • Gränsbevakningsväsendet är underställt inrikesministeriet, den har en militär organisation och den deltar i försvaret i samarbete med försvarsmakten

Skärmdump av Youtube video Taistelukenttä 2020

Tilläggsinformation

Då säkerhetshoten förändras bedöms försvarsmetoderna på nytt. I framtida försvarslösningar kan man exempelvis beakta utvecklingen inom säkerhetsläget i våra närområden samt miljöhot och hot som hänför sig till terrorism.

Att bereda sig på militära angrepp och att trygga den territoriella integriteten kommer även framöver att kvarstå som viktiga delar av Finlands försvarslösning.

Källor och länkar

Youtube-video Taistelukenttä 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=bTmWCbcYwb8