Utsträckningen av Finlands försvar

Finlands försvar kan delas upp efter verksamhetens utsträckning i

  • Nationellt försvar
  • Försvar av Finlands intressen i det europeiska säkerhetssammanhanget
  • Försvar av värderingar återspeglande internationell solidaritet, även i ett bredare perspektiv