Dimensionerna i Finlands försvar

Försvaret av Finland kan, beroende på verksamhetens dimensioner, indelas i:

  • nationellt försvar
  • försvaret av Finlands intressen i den europeiska säkerhetsmiljön
  • försvaret av värden som har anslutning till internationellt, kollektivt ansvar

Nato-medlemskapet för med sig ett nytt perspektiv, eftersom det är genomskärande och berör alla beskrivna verksamhetsfält.

Finska försvarets ”cirklar”