Försvarsinformation

  • Varningsmeddelanden och lägesinformation i störningssituationer och undantagsförhållanden
  • Kommunikation in nätet, de sociala medierna medräknade, är viktiga också för statsförvaltningen
  • Radiosändningar fortsättningsvis ett viktigt medium
  • Information under kris- och krigsförhållanden: motarbetning av rykten och annan felaktig information

Tilläggsinformation

Planeringskommissionen för försvarsinformation, (PFI), är en permanent parlamentarisk kommitté, som administrativt finns vid försvarsministeriet. Statsrådet tillsätter planeringskommissionen för en riksdagsmandatperiod åt gången.

PFI organiserar olika seminarier och diskussionsevenemang om säkerhetspolitiken, försvaret och beredskapen inför krissituationer och undantagsförhållanden. Därtill låter PFI årligen göra opinionsundersökningar om utrikes- och säkerhetspolitiken och medborgarnas mentala krisuthållighet. PFI stöder för sin del myndigheternas beredskapsplanering för att den mentala kriståligheten ska kunna utvecklas och kontakterna till medborgarorganisationerna i undantagsförhållanden och opinionsundersökningarna ska kunna skötas

MTS kan inom sig tillsätta en arbetssektion och verkar i övrigt indelad i sakkunnigsektioner inom sektorerna organisation, utbildning, media och forskning. Planeringskommissionen har ett eget sekretariat och nära kontakter med liknande organisationer i de andra nordiska länderna.

Källor och länkar