Försvarspolitik och försvarsutgifterna

Försvarspolitikens ansvarsområden

 • Försvarspolitik och ekonomiska resurser
 • Strategisk planering av försvarsförmågan
 • Territorialövervakning
 • Internationellt militärt krishanteringssamarbete
 • Internationellt försvarssamarbete

Försvarsutgifterna

 • Försvarsministeriets budgetar:
  • 2020: 3,2 miljarder euro
  • 2021: 4,9 miljarder euro (tillväxt = jaktplansanskaffningen inleds)
 • Försvarsutgifternas beräknade andel av BNP 2020: 1,3 %

Tilläggsinformation

Försvarspolitiken stöder uppnåendet av målen för utrikes- och säkerhetspolitiken.

De viktigaste aktörerna inom försvarspolitiken är riksdagen, republikens president och statsrådet, där försvarsministeriet ingår och som svarar för beredning och genomföring av försvarspolitik och sammanjämkning av den med andra försvarsförberedelser inom statsförvaltningen. Försvarsministeriet ansvarar för det militära försvarets resurser och verksamhetsförutsättningar.

Ministeriet ansvarar för försvarsmaktens administrativa styrning, budget, anskaffning av försvarsmaterial samt försvarsförvaltningens lagstiftning och personalpolitik.

Källor och länkar