Strategisk planering av försvarsförmåga

Den politiska styrningen av försvarsministeriets strategiska planering:

  • Statsrådets redogörelser
  • Regeringsprogrammet
  • Säkerhetsstrategi för samhället
  • Andra dokument på statsrådsnivå

Tilläggsinformation

Den långsiktiga upprätthållningen och utvecklingen av försvarsförmågan bygger på mål som statsledningen har godkänt och på försvarsministeriets och försvarsmaktens strategiska planer som grundar sig dessa mål.

Försvarsmaktens strategiska kapacitetsprojekt HX och Flottilj 2020 är centrala projekt för regeringen. Projektet att ersätta marinens stridsfartyg påbörjades 2015 och investeringsbeslutet fattades 2018. Projektet att ersätta flygvapnets Hornet jaktplan inleddes 2015 och offertförfrågan skickades ut 2018. Avsikten är att fatta investeringsbeslutet år 2021.