Den finska säkerhetsmiljön påverkas av:  

  • Säkerhetsutvecklingen globalt, i Europa och i Finlands närområden inklusive Arktis
  • Rysslands ekonomiska, sociala och militära utveckling samt inriktning på dess internationella förbindelser
  • EU:s verksamhet som säkerhetsgemenskap och som internationell aktör
  • Natos verksamhet
  • Kampen mellan USA och Kina om global dominans
  • Globala utmaningar såsom konsekvenserna av klimatförändring, terrorism, cyberhot, pandemier
  • Partiell fusion (överlappning) av interna och externa säkerhetsutmaningar

Nato- och EU-medlemskap i Europa. Bildkälla: Commons.wikimedia.org, By Joebloggsy – Own work, Public Domain

Tilläggsinformation

I regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska rapport för 2020 står det om säkerhetsmiljön bland annat följande: Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska omvärld är stadd i kraftig förändring. De globala utmaningarna, såsom klimatförändringen och pandemier, påverkar vår omvärld som självständiga fenomen och stärker effekterna av redan tidigare identifierade utvecklingsförlopp.

Relationerna mellan stormakterna har snabbt förändrats och det har försvårat samarbetet avsevärt i det regelbaserade internationella systemet och också bidragit till att säkerheten i Finlands och Europas närområden försämrats. I relationerna mellan stormakterna finns det element av upptrappad konkurrens och upptrappade motsättningar, men också av ömsesidigt beroende.

Kinas snabba uppgång till global aktör har förändrat stormaktsdynamiken. Dess fokus ligger på tävlan mellan Förenta staterna och Kina om det globala ledarskapet, vilket påverkar relationerna mellan staterna globalt.

Källor och länkar

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse 2020:

https://valtioneuvosto.fi/sv/-/utrikes-och-sakerhetspolitiska-redogorelsen-2020