Den finska säkerhetsmiljön påverkas av:  

  • OBS! Finland blev medlem i Nato den 4 april 2023 (Läs läs mer på denna länk)
  • Säkerhetsutvecklingen globalt, i Europa och i Finlands närområden inklusive Arktis
  • Rysslands ekonomiska, sociala och militära utveckling samt inriktning på dess internationella förbindelser
  • EU:s verksamhet som säkerhetsgemenskap och som internationell aktör
  • Natos verksamhet
  • Kampen mellan USA och Kina om global dominans
  • Globala utmaningar såsom konsekvenserna av klimatförändring, terrorism, cyberhot, pandemier
  • Partiell fusion (överlappning) av interna och externa säkerhetsutmaningar

Nato- och EU-medlemskap i Europa. Bildkälla: Commons.wikimedia.org, By Joebloggsy – Own work, Public Domain

Tilläggsinformation

Finlands säkerhetspolitiska omgivning förändrades i grunden till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina i februari 2022. Efter angreppet gjorde Finland en omvärdering av sin säkerhetspolitiska situation och ansökte om medlemskap i Nato.

Finland blev full medlem av Nato den 4 april 2023.

Finlands medlemskap i Nato stärker stabiliteten och säkerheten i Finland, Östersjöområdet och Nordeuropa. Finlands starka försvarsförmåga och resiliens stärker också Nato och alliansens kollektiva försvar.

I och med medlemskapet i försvarsalliansen Nato blir Finland en del av Natos kollektiva försvar och omfattas av säkerhetsgarantierna enligt artikel 5 i nordatlantiska fördraget. Som medlem i Nato får Finland vara med och fatta beslut om säkerhetspolitiska frågor som är centrala för Finland.

Gällan: https://valtioneuvosto.fi/sv/finland-och-nato

Källor och länkar

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse 2020:

https://valtioneuvosto.fi/sv/-/utrikes-och-sakerhetspolitiska-redogorelsen-2020