Den finska säkerhetsmiljön påverkas av:  

 • säkerhetsutvecklingen globalt, i Europa och i Finlands närområden inklusive Arktis:
  • speciellt förhållandena mellan Ryssland och Väst
 • Rysslands ekonomiska, sociala och militära utveckling:
 • Natos verksamhet
  • Finlands och Sveriges Nato-medlemskap
  • närvaro och trupper i de Baltiska länderna och Polen
 • EU:s verksamhet som säkerhetsgemenskap
 • kampen mellan USA och Kina om global dominans
 • många europeiska länders beroende av importenergi (från Ryssland eller Mellan-Östern)
 • globala utmaningar såsom konsekvenserna av klimatförändring, terrorism, cyberhot, pandemier
 • nya säkerhetshot
 • reflektering av problemen i mellan-Östern och Afrika
Finlands säkerhetsmiljö

Nato- och EU-medlemskap i Europa. Bildkälla: Nikolai Ylirotu

Finlands säkerhetspolitiska omgivning förändrades i grunden till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina i februari 2022. Redan 2014 erövrade och ockuperade Ryssland Krimhalvön som tillhör Ukraina och startade ett lågintensivt krig i östra Ukraina. Som ett resultat av kriget omvärderade Finland sin säkerhetspolitiska situation och gick med i Nato. När Sveriges Nato-medlemskap blir verklighet kommer alla de nordiska ländernas medlemskap i samma militära allians att stärka stabiliteten och säkerheten i både Finland och Östersjöregionen och Nordeuropa.

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse 2020:
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/utrikes-och-sakerhetspolitiska-redogorelsen-2020

Aktuell redogörelse om förändringarna i säkerhetsmiljön. Statsrådet 13.4.2022:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-772-0

Redogörelse om Finlands anslutning till Nordatlantiska alliansen. Statsrådet 15.5.2022:
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022051335111

https://valtioneuvosto.fi/suomi-ja-nato

Juha Vauhkonen: Suomen puolustuksen ympäristö. Maanpuolustus-tidningen 26.1.2022
https://www.maanpuolustus-lehti.fi/suomen-puolustuksen-ymparisto/

Finlands reaktioner på Rysslands anfall mot Ukraina:
https://valtioneuvosto.fi/ukraina

https://um.fi/venajan-hyokkays-ukrainaan

https://www.defmin.fi/ajankohtaista/venajan_hyokkays_ukrainaan_ja_suomen_tuki_ukrainalle