Militär omgivning

  • Den militära aktiviteten har ökat sedan invasionen av Krim 2014
  • Ryssland: Kolahalvön, Sankt Petersburg, Östersjön och Kaliningrads säkerhetspolitiskt och militärt viktiga
  • Sverige: fokus på försvar av eget territorium, yrkesarmé, selektiv värnpliktig, kvalificerade sjöstridskrafter och flygvapen
  • Norge: den militära förmågan att fungera i de nordliga områdena ökar
  • Baltiska staterna: Begränsad territoriell övervakningsförmåga, det militära försvaret vilar på Nato
    • Natotrupperna närvarande (Enhanced Forward Presence)
    • Natos incidentberedskap I luftrummet (Baltic Air Policing)
  • USA:s växande militära närvaro i Polen

Militära styrkor i Nordeuropa. Källa: Finlands militära underrättelseöversikt 2021, s. 13.

Tilläggsinformation

Väpnade styrkor i närheten av Finland: