Finlands utrikes- och säkerhetspolitik

I samhället är politikområdena ofta delvis överlappande, och de kan skisseras enligt ovan. Säkerhetspolitiken omfattar till exempel försvarspolitik och nationellt försvar, men omfattar även en stor del av utrikespolitiken och vissa delar av ekonomisk politik och socialpolitik.