Samhällets säkerhet

Övergripande säkerhet:

  • Den finländska beredskapens samarbetsmodell, där samhällets vitala funktioner sköts genom samarbete mellan myndigheter, näringsliv, organisationer och medborgare.
  • beredskap för hot och risker mot samhällets vitala funktioner

Hantering av den övergripande säkerheten, d.v.s. upprätthållande av samhällets vitala funktioner:

  • förbereda sig för hot
  • hantera och återhämta sig från störningar och exceptionella omständigheter