Samhällets säkerhet i Finland

Den övergripande säkerheten definieras som ett måltillstånd där de hot som riktas mot samhällets vitala funktioner kan hanteras. Hantering av den övergripande säkerheten, dvs. upprätthållande av samhällets vitala funktioner omfattar beredskap inför hot, hantering av störningssituationer och undantagsförhållanden samt återhämtning efter dem.