Befolkningsskydd

Uppgifter

  • Skydda befolkning och egendom från förstörelse
  • Begränsa skadeverkningar
  • Lindra följder av skador

Funtionerna

  • Övervakning
  • Varning
  • Skydd
  • Räddningstjänst
  • Evakuering
  • Omhändertagning av offer
  • Underhåll