Befolkningsskydd

Avsikten är att skydda befolkning från förstörelse åsamkade av krig eller motsvarande förhållanden samt att begränsa skadeverkningar och lindra följder av skador.

I befolkningsskyddet ingår varnande av befolkningen för omedelbar fara, skyddande av dem i befolkningsskydd och flyttande av befolkningen till en mera trygg plats d.v.s. evakuering samt medicinalvård, släcknings- och räddningstjänst.

Funktionerna:

  • övervakning
  • varning
  • skydd
  • räddningstjänst
  • evakuering
  • omhändertagning av offer
  • underhåll