Beredskapslagen: Undantagsförhållanden

Undantagsförhållanden enligt lag:

  • ett mot Finland riktat väpnat angrepp eller annat så allvarligt angrepp att det kan jämställas med ett väpnat angrepp och förhållandena omedelbart efter angreppet,
  • ett mot Finland riktat avsevärt hot om väpnat angrepp eller om annat så allvarligt angrepp att det kan jämställas med ett väpnat angrepp, om befogenheter enligt denna lag måste tas i bruk omedelbart för att avvärja verkningarna av hotet,
  • sådana synnerligen allvarliga händelser eller hot mot befolkningens försörjning eller mot grunderna för landets näringsliv som innebär en väsentlig risk för samhällets vitala funktioner,
  • en synnerligen allvarlig storolycka och förhållandena omedelbart efter den, samt
  • en pandemi som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvarlig storolycka.

Källor och länkar