Övergripande säkerhet

  • i första hand en samarbetsmodell
  • Aktörerna delar och analyserar säkerhetsrelaterad information och planerar, övar och verkar tillsammans.
  • täcker alla relevanta aktörer, från medborgare till myndigheter
  • samarbetsgrund: lagstadgade uppgifter, samarbetsavtal och samhällets säkerhetsstrategi
  • Samhällets säkerhetsstrategi (2017)
  • Vi förbereder oss med principen om övergripande säkerhet.
  • Samhällets vitala funktioner sköts genom samarbete mellan myndigheter, näringsliv, organisationer och medborgare.
  • ” comprehensive security ”

Bildkälla: Säkerhetskommittén

Bildkälla: Samhällets säkerhetsstrategi 2017.

Den övergripande säkerheten definieras som ett måltillstånd där de hot som riktas mot samhällets vitala funktioner kan hanteras. Hantering av den övergripande säkerheten, dvs. upprätthållande av samhällets vitala funktioner omfattar beredskap inför hot, hantering av störningssituationer och undantagsförhållanden samt återhämtning efter dem.

Övergripande säkerhet har främst utvecklats till en samarbetsmodell där aktörer delar och analyserar säkerhetsinformation och planerar, övar och verkar tillsammans. Samarbetsmodellen omfattar alla relevanta aktörer från medborgare till myndighet. Samarbetet bygger på lagstadgade uppgifter, samarbetsavtal och en säkerhetsstrategi för samhället.

De allmänna principerna fastställs i säkerhetsstrategin för samhället (2017). Det finländska samhällets beredskap genomförs enligt principen för övergripande säkerhet, som innebär att samhällets vitala funktioner tryggas genom samverkan mellan myndigheterna, näringslivet samt organisationerna och medborgarna. Den engelska termen ”comprehensive security” hänvisar både till övergripande säkerhet och en bred säkerhetsuppfattning. Kokonaisturvallisuus/övergripande säkerhet är ett finländskt begrepp eller uppfattning, så framför termen används uttrycket ”concept for”.