Estlands försvarsmakt

 • Försvarsmaktens fredstida styrka: ca. 6 700 man
 • I grundberedskap ca. 4 000 man, vilkas roll koncentreras till insatsstyrkor
 • Krigstida styrkan, beroende på utrustningsgrad ca. 30 000 – 60 000 soldater
 • I mobiliseringsregistret ca. 230 000 personer
 • Beväringar årligen: 3 200
 • Sammansättning:
  • Armén, marinen och flygvapnet
  • Underrättelsecentralen
  • Ledningsstab för specialtrupper, cyberoperationer och underhåll
 • Den frivilliga skyddskåren Kaitseliit ansvarar för lokalförsvaret
  • ca. 16 000 medlemmar
  • Målet är att öka medlemsantalet till 30 000 för att motverka hybridpåverkan och -krig

Källor och länkar

Viron puolustusvoimat:
https://mil.ee/

Viron puolustusvoimien kehittämissuunnitelma 2026:
https://www.kaitseministeerium.ee//riigikaitse2026/arengukava/eng/

https://mil.ee/en/defence-forces/

The Military Balance 2020