Estlands Armén

Uppdrag:

 • I fredstid:
  • Utbildar, och upprätthåller beredskap och försvarsvilja
  • Deltar i övningar och operationer inom Nato och med andra partnerländer
  • Ger katastrofhjälp
 • I kristid:
  • Vidtar förberedelser för att kunna övergå i krigstida ledningsstruktur
  • Höjer beredskapen
  • Skapar förutsättningar för att kunna ta emot hjälp från allierade
  • Bevarar den territoriella integriteten
  • Tar emot allierad hjälp

Styrka och sammansättning:

 • 1 500 stamanställda + 2400 beväringar
 • Mekaniserade infanteribrigaden
  • tre infanteribataljoner
  • underrättelse-, artilleri-, luftvärns-, pionjär- och underhållsbataljoner
  • pansarvärns- och spaningskompanier
  • stabs- och signalkompani
 • Motoriserade infanteribrigaden
  • Skall vara färdigt utrustad före utgången av 2022
  • Sammansättningen liknar 1.Mek.Br

Lisää aiheesta

Det primära målet för armén är att utveckla insatstrupper samt fältförband, värdlandsstöd och den regionala stödstrukturen. Vid behov skall armén stöda medborgarorganisationer under naturkatastrofer eller mänskligt förorsakade katastrofer.

Viktigaste materiel:

 • CV90-pansarskyttevagnar
 • Sisu 180-klass manskapstransportfordon
 • 155 och 122 mm:s artilleripjäser; beställt 18 st. 155 mm:s K9 Thunder -bandhaubitser
 • Bärbara pansarvärns- (Milan) och luftvärnsrobotar (Mistral)

CV90-pansarskyttevagn. Bildkälla: commons.wikimedia.org, By Andrii Nikolaienko – Pexels.com, Copyrighted free use

155 mm fältkanon FH-70. Bildkälla: commons.wikimedia.org, By Hunini – Own work, CC BY-SA 4.0