Estlands Flygvapnet

Uppdrag:

  • Övervaka luftrummet
  • Värdlandsstöd åt allierade trupper
  • Försvar av strategiska objekt

Övervakning av luftrummet:

  • Estlands radarnätverk är del av Natos integrerade luft- och robotförsvarssystem (NATO Integrated Air and Missile Defence System, NATINAMDS)
  • BALTNET (Baltic Air Surveillance Network and Control System) är del av NATINAMDS-systemet som täcker Estland, Lettland och Litauen
  • Ämari flygbas är stödbas för Natos air policing -verksamhet samt har en stödroll i luftvärnsövningarna sedan Baltic Challenge 97 -övningen

Styrka och viktigaste materiel:

  • 400 stamanställda
  • 2 Thales Raytheon GroundMaster 403 -medeldistansradar
  • 2 An-2 Colt -transportplan
  • 4 Robinson R-44 Raven II -transporthelikoptrar

Robinson R-44 Raven II -transporthelikopter. Bildkälla: commons.wikimedia.org, By Anna Zvereva from Tallinn, Estonia – Estonian Air Force, CC BY-SA 2.0

Ground Master 403 -medeldistansradar. Bildkälla: commons.wikimedia.org, By MKFI – Own work, Public Domain