Estlands utrikes- och säkerhetspolitik

Estlands utrikespolitiska mål:

1.     Bevarandet av det estniska folket, språket och kulturen, säkerheten och suveräniteten i internationella relationer av republiken Estland

2.     En ökande välfärd i Estland samt skydd av den estniska gemenskapens intressen utomlands

3.     Estlands växande bidrag till global hållbar utveckling

Estlands utrikesministerium

Källor och länkar

Estlands utrikesministerium:
https://vm.ee/et