Estlands försvarspolitik

Ändamålet är att bevara den statliga självständigheten och suveräniteten samt säkra landområdet, luftrummet och territorialvattnen samt rättsordningen.

 • Försvarssystemet samt dess trovärdighet baserar sig på en allmän värnplikt, mobiliseringen av reserver och nationella resurser samt den politiska, militära, tekniska och ekonomiska hjälpen från Natoallierade.
 • Uppgifter för försvarspolitiken: stöd till samhället samt civilmyndigheterna och mottagande av de allierades hjälp
 • Ett aktivt deltagande i speciellt Nato- och USA-ledda internationella uppdrag
 • Medlem av Nato sedan 29.3.2004
  • Säkerhets- och försvarspolitikens långsiktiga strategiska prioriteringo
  • Genom att delta i det internationella säkerhetssamarbetet säkras Estlands försvar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
 • Tack vare medlemskapen i EU och Nato är landets trygghet bättre säkrad än någonsin tidigareo
  •  Nato och EU tryggar Estland en stabil internationell position och integreringen med demokratiska värderingaro
  • Nato-medlemskapet säkrar ett trovärdigt militärt och kollektivt försvaro
  • Estland, såsom övriga Nato-allierade, fokuserar sig på att utveckla en hållbar och mobil militär styrka som i högre grad kan delta i internationella fredsoperationer
 • Försvarsbudget 2019: 586 milj. EUR
   • Försvarsanslagen årligen cirka 2 % av BNP
   • En tredjedel av anslagen går till personalutgifter och en femtedel till materialinförskaffningar och övriga investering