Lettlands försvarsmakt

Försvarsmaktens huvuduppdrag

  • Trygga landets självständighet, territoriella integritet och befolkning mot aggressioner
  • Beredskap mot olika hot
  • Delta i internationella uppdrag
  • Delta i operationer i nödsituationer, brandskydds- och räddningsoperationer samt räddningstjänstens hjälpaktioner

Försvarsmaktens styrka

  • Yrkesarmé
  • I fredstid 6 900 soldater (armén 1 500, marinen 500, flygvapnet 500, understödsdelar och specialtrupperna 3 500, nationalgardet 900).
  • Reserven: 10 500, varav nationalgardet7 500
  • Krigstida styrka 17 000 soldater

Tilläggsinformation

Tyngdpunkten i Lettlands försvarsmakt är i specialuppdrag samt beredskap inom pionjär-, luftvärn-, underrättelse-, ledningssystem-, maskin-, artillerivapenslagen samt övriga områden. Försvarsmaktens medel- och långtida utveckling av beredskapen presenterades i ett försvarskoncept som presenterades år 2020.

Försvarskonceptet utvecklas genom att ta i beaktande den militära hotanalysen samt den geopolitiska och inrikespolitiska situationen. Enligt lagen om nationell säkerhet bereds försvarsplanen på basis av försvarskonceptets mål och principer genom vilken målen skall uppfyllas.

Källor och länkar

Lettlands försvarsmakt:
https://www.mil.lv/lv (endast på lettiska)

The National Armed Forces Fact Sheet (2020):
https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/NBS%20faktu%20lapa%20%202020%20ENG.pdf

Lettlands försvarskoncept:
https://likumi.lv/ta/en/en/id/309647-on-approval-of-the-national-security-concept

The Military Balance 2020