Lettlands Armén

Styrka och sammansättning:

  • Styrka: 1 500 soldater
  • En infanteribrigad med två bataljoner, två vapenslagsbataljoner samt staben
  • Nationalgardet: regional- och lokalförsvarstrupper

Viktigaste materiel:

  • Enskilda stridsfordon samt transportfordon
  • 47 st. 155 mm bandhaubitsar (M-109), 100 mm fältartilleripjäser
  • portabla pansarvärns- (Spike) och luftvärnsrobotar (RBS-70)

M-109-bandhaubitsar. Bildkälla: commons.wikimedia.org, By Latvijas Televīzija – Own work, CC BY-SA 4.0

Scimitar -underrättelsevagnar. Bildkälla: commons.wikimedia.org, By Saeima – 18.novembra svinīgie pasākumi, CC BY-SA 2.0

Källor och länkar

Lettlands försvarsmakt:
https://www.mil.lv/lv (endast på lettiska)