Lettlands utrikes- och säkerhetspolitik

Det allmänna målet med Lettlands utrikespolitik är att säkra landets självständighet, främja dess säkerhet och befästa de grundlagsenliga värderingarna. För att befrämja detta mål intensifieras integrationen med internationella institutioner, speciellt EU och OSSE.

Utrikes- och säkerhetspolitiska mål:

  • Fördjupa de bilaterala relationerna och utöka deras geografiska omfattning
  • Främja ekonomisk tillväxt och det internationella globala samarbetet likväl som den globala och regionala utvecklingen för att stärka säkerheten, demokratin, rättsstaten, mänskliga rättigheter, beskydd samt internationell rätt
  • Stärka kontakten till letter i utlandet samt landets internationella profil
  • Ett aktivt deltagande i Natos och EU:s strukturer
  • En tät och aktiv transatlantisk relation och stärkandet av det strategiska samarbetet med USA
  • Skapa partnerskap med Nordeuropeiska, Östeuropeiska samt Centralasiatiska länder

Källor och länkar