Lettlands försvarspolitik

Lettlands militära försvar baserar sig på försvarsmaktens förmåga att garantera landets självständighet, regionala odelbarhet samt självbestämmanderätt med militära medel i händelse av en konflikt.

Lettlands nationella säkerhet har en militär, utrikespolitisk och intern säkerhetsdimension, vilka är ihopkopplade:

  • Den militära dimensionen: Rysslands militära verksamhet i Östersjöområdet samt övriga hybrida säkerhetsrisker och hot
  • Den utrikespolitiska dimensionen: det internationella säkerhetsläget, ändringar i det och externa hot
  • Den interna dimensionen: tryggandet av de grundlagsenliga rättigheterna, ett enhetligt civilsamhälle, en gemensam uppfattning om grundvärderingarna och viljan att hålla Lettland som en självständig, demokratisk, lagenlig och västerländsk stat.

Försvarsbudget 2020: 663 miljoner EUR

Källor och länkar

Lettlands försvarsministerium:
https://www.mod.gov.lv/