Lettlands säkerhetspolitik

I lettländska dokument beskrivs landets säkerhetspolitiska fundament bland annat på följande sätt:

  • Det nationella försvaret angår alla Lettlands invånare. Därför är garanterandet av landets försvar allas ansvar och inte endast statsmaktens och de administrativa organens ansvar. Om alla agerar ansvarsfullt i ärenden som berör landets- och den personliga säkerheten uppnås målsättning för landets försvar och samhället är beredd på att vinna kriser och slag.
  • Det nationella försvarskonceptet skrevs under en tid då samhället led av olika icke-militära hot. Pandemier, ekonomiska kriser, naturkatastrofer och andra störningar har en betydande inverkan på den allmänna säkerheten, hälsan och välmåendet, men även på hela landets stabilitet. Som en följd av dessa utmaningar är det viktigt att landet upprätthåller sin militära vaksamhet och de väpnade truppernas stridsberedskap. Tidigare, då försvarsfrågor lämnades utan notis, stagnerade utvecklingen av de väpnade truppernas stridsberedskap. Då det regionala säkerhetsläget uppmärksammas är det enda sättet att svara på yttre påverkningar och snabbt återhämta sig från kriser, att konsekvent och praktiskt stärka det nationella försvaret.

Medlem av Nato sedan 29.3.2004.

Källor och länkar