Litauens försvarsmakt

Försvarsmaktens uppgifter:

  • Försvara Litauens suveränitet och territoriella integritet självständigt och i samarbete med Natos allierade
  • Förstärka försvarsalliansens försvarsförmåga och avskräckning
  • Delta i internationella operationer

Försvarsmaktens styrka:

  • Fredstida styrka är 7 600 professionella soldater
  • Mellan 3 500 och 4 000 värnpliktiga utbildas årligen
  • Nationalgardets styrka är 4 640 frivilliga soldater
  • Krigstida styrkan är 20 700, varav arméreservens andel är 6 700

Källor och länkar

Litauiska Försvarsmakten:
http://kariuomene.kam.lt/en/home.html

The Military Balance 2020