Litauens utrikes- och säkerhetspolitik

Litauens riktlinjer för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik för åren 2016–2020:

  • Uppnå Natos mål för medlemsländerna att använda två procent av BNP på försvarsutgifter
  • Utöver internationell säkerhet beakta informations-, cyber-, ekonomisk-, energi-, infrastruktur och andra säkerhetsdimensioner.
  • Stärka det euroatlantiska samarbetet och integrationen genom att främja solidaritet mellan EU-länderna och stödja EU:s mål för det östliga partnerskapet
  • Stärka Litauens kontakter med Förenta staterna, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Polen, Estland, Lettland, Norra Europa och andra demokratier
  • Uppfylla Litauens skyldigheter inom internationella organisationer och främja Litauens intressen i dem
  • Utveckla förbindelserna med litauer som bor utomlands och uppmuntra dem att främja Litauens välbefinnande och säkerhet.

Litauens president Gitanas Nausėda på ett arbetsbesök i Finland. Besöket var värd för republikens president Sauli Niinistö. Bildkälla: Presidentens kansli.

Tilläggsinformation

Huvudsyftet med Litauens utrikespolitik är att skydda det nationella oberoendet och demokratin genom att bemöta hoten i hemregionen och i världen. Ett lika viktigt mål är statens ekonomiska och sociala utveckling samt medborgarnas välbefinnande.

Litauens utrikespolitik bygger på nationella intressen och kontinuiteten i deras utövande. En effektiv och sammanhängande utrikespolitik bygger på samarbete i en solidarisk anda mellan demokratiska stater, internationell rätt, respekt för mänskliga rättigheter och friheter samt goda grannförbindelser.

Säkerhetspolitiken anses vara en av de utrikespolitiska inslagen och en förutsättning och grund för andra sektorer. Endast ett land med hög säkerhetsnivå anses kunna utvecklas framgångsrikt i EU, utveckla förbindelserna med andra länder och grupper av stater samt ägna sig åt aktiv ekonomisk diplomati.