Litauens försvarspolitik

Med anledning av Litauens säkerhetsutmaningar och internationella bindningar har landets försvarspolitik fyra huvudpelare:

  • Förstärkning av den nationella försvarskapaciteten, baserad på Försvarsmakten
    • Rysslands aggression mot Georgien och Ukraina samt försöken att försvaga Europas regelbaserade säkerhet visar att Litauen fortsätter att möta existentiella säkerhetshot.
    • Att svara på säkerhetshoten utgör grunden för Litauens försvarspolitik
    • Försvarsmakten redo att försvara länder ensamt eller med allierade
  • Förstärkande av Natos gemensamma försvar och avskräckande effekt
  • Förstärkande av offentlig och privat resiliens i händelse av militära och icke-militära hot
  • Förstärkande av den regionala och internationella säkerheten

Försvarsbudgeten 2019: 928 miljoner euro

Litauen gick in för professionell armésystemet 2008, men till följd av den ekonomiska krisen och den ryska maktpolitiken återställdes värnplikten 2015.  Längden på värnplikten är 9 månader.

Tilläggsinformation

Huvudsyftet med Litauens försvarspolitik: att säkerställa ett trovärdigt försvar av landets oberoende, territoriella integritet och konstitutionella system.

Försvarssystemet och dess trovärdighet bygger på Försvarsmaktens och nationalgardets försvarskapacitet och på politiskt, militärt, tekniskt eller ekonomiskt stöd från Natos allierade.

Under åren efter finanskrisen har försvarsutgifternas andel av BNP fördubblats från mindre än 1 % till 2 %. Omkring en tredjedel av försvarsbudgeten går till materialanskaffning och andra investeringar, ansträngningar görs för att hålla personalutgifterna på en nivå av mindre än 50 procent.

Källor och länkar