Litauens säkerhetspolitik

Blev Natomedlem den 29 mars 2004

Synpunkter på Litauens säkerhetspolitik:

  • I skenet av nya säkerhets- och andra globala utmaningar kommer Nato även i fortsättningen att vara Litauens mest effektiva ram för kollektivt försvar, garantera nationell säkerhet och utgöra en effektiv avskräckning i händelse av en eventuell attack
  • Litauen strävar efter att fullständigt ratificera Natobeslut på grund av en starkare kollektivförsvars- och försvarsunionspolitik
  • Litauen kommer att uppfylla sina skyldigheter som en aktiv och pålitlig medlem av Nato och kommer att sträva efter att visa sitt motsvarande bidrag till förmån för säkerhet
  • Ett starkt, solidariskt, konstruktivt och effektivt EU är Litauens väsentliga fördel
  • EU är en nyckelaktör i Europas politiska, ekonomiska och sociala utveckling
  • Litauen främjar än aktivare sina egna ståndpunkter och nationella intressen i EU och efterlyser en förstärkning av nationalstaternas roll i EU