Övervakning av det baltiska luftrummet

 • Nato tog på sig ansvaret för säkerheten i det baltiska luftrummet i mars 2004 efter att Litauen, Lettland och Estland blev medlemmar i Nato eftersom de inte hade resurser att göra det.
 • Andra Nato-länder använder sin flygvapenpersonal och kapacitet för 24/7-övervakningsoperationen i det baltiska luftrummet med tre månaders mellanrum
 • Till att börja med var det frivillig aktivitet för de stora Natoländerna. 2012 beslutade Nato toppmötet att fortsätta verksamheten tills vidare.

Tilläggsinformation

 • Operationens sammansättning:
  • Integrerat luftrumskontrollsystem
  • Lägescentrum underställt Natos europeiska luftförsvarsområde (Karmėlava)
  • 4 jaktplans beredskapsflyggrupp (Zokniai, Šiauliai)
 • Verksamheten är baserad i flygbasen Šiauliaii Litauen, kan också använda Ämars flygbas i Estland och Lielvārde basen i Lettland
 • Deltagare i rotationer: Belgien, Nederländerna, Turkiet, Förenta staterna, Kanada, Tyskland, Frankrike, England, Italien, Spanien, Portugal, Polen, Tjeckien, Rumänien, Ungern, Danmark och Norge
 • Som ett resultat av krisen i Ukraina förstärkte Nato inledningsvis flygpatrulleringen med en amerikansk F-15-flyggrupp baserad i Storbritannien.

Finland och de baltiska staterna har kommit överens om informationsutbyte om luftövervakningsinformationen genom ett traktat 2010. Avtalet är skilt från Natos patrullering och tvingar inte Finland att delta i andra luftrumskontroller i Östersjön.