Natos kompetenscentra i de baltiska staterna

Natos kompetenscentra (Centres of Excellence, COE)

 • Natos kompetenscentrum för cyberförsvar är placerad i Estland
 • Natos strategiska kommunikations kompetenscentrum är placerad i Lettland
 • Natos kompetenscentrum för energisäkerhet är placerad i Litauen
 • Målsättning:
  • Nationellt eller multinationellt finansierade institutioner
  • Erbjuder expertis och erfarenhet för medlemsländerna
  • Syftet är att stödja Natos förändring och undvika överlappning av gemensamma resurser och beredskap.

Lisää aiheesta

Natos centrum för cyberförsvar i Estland
(NATO Cooperative Cyber Defence Center of Excellence, CCDCOE)

Målsättningar för kompetenscentrumet för cyberförsvar

 • stödja medlemsstaternas och Natos expertis med forskning, utbildning och övningar inom cyberförsvar
 • teknik, strategi och rättsliga tyngdpunkter

Visionen är att främja samarbete mellan likasinnade länder och att sammanföra Natos medlemsstater och partnerländer utanför alliansen.

 • 29 länder är representerade vid centrumet, inkl. Finland

Natos strategiska kommunikations kompetenscentrum i Lettland

(NATO Strategic Communications Center of Excellence, STRATCOMCOE)

Natos strategiska kommunikation omfattar en samordnad användning av försvarsalliansens kommunikations- och kommunikationskapacitet för att stödja alliansens politik, verksamhet och målsättning.

Delområden:

 • Informationsoperationer: samordnad användning av information för att påverka motståndarna på önskat sätt
 • Psykologiska operationer: psykologiska åtgärder riktade till allmänheten genom kommunikationsmetoder och andra vedertagna medel, i syfte att påverka uppfattningar, attityder och beteenden och därigenom uppnå politiska och militära mål

Natos kompetenscentrum för energisäkerhet i Litauen

(NATO Energy Security Centre of Excellence, NATO ENSEC COE)

I Natos ENSEC COE betjänar militära och civila experter från Nato och partnerländer. Centrets verksamhet samordnas med Natos utvecklingskommission (ACT). Lednation är Litauen.

Verksamheten vid Natos spetskompetenscentrum för energisäkerhet:

 • Erbjuder tekniskt och vetenskapligt kunnande på energisäkerhetsområdet medan man samtidigt främjar riskbedömning
 • Erbjuder energisäkerhetslösningar för att utveckla miljövänlig och effektiv militär kapacitet samtidigt som man stödjer smart försvar
 • Erbjuder vetenskaplig och teknisk analys om energiförsörjning och skydd av kritisk energiinfrastruktur på områden som är viktiga för Nato
 • Stöder Natos insatser genom riktad teknisk och vetenskaplig utvärdering och genom att erbjuda råd och lösningar för utveckling av energieffektiva styrkor
 • Identifiera Natos framtida behov för utveckling för att sträva efter förebyggande eller minskande av nya militära hot och utmaningar till följd av den globala bristen på energiresurser och komplexiteten i det internationella energisystemet