NATO Enhanced Forward Presence


Natos militära närvaro i Estland, Lettland, Litauen och Polen

 • Ukrainakrisen i bakgrunden: som målsättning är att visa den transatlantiska länkens styrka
 • Syftet med utplaceringen av stridsavdelningarna är: en attack mot dem betraktas som en attack mot Nato som helhet = stridsavdelningarna är kärnan i Natos gemensamma försvar
 • Multinationell stridsavdelning av bataljonsstorlek i varje land (Estland, Lettland, Litauen, Polen)
 • Lednationerna är Storbritannien, Kanada, Tyskland och Förenta staterna
 • Andra länder deltar på rotationsbasis sex månader i taget. De deltar i gemensam utbildning med värdlandets väpnade styrkor i syfte att främja interoperabilitet och bemöta olika säkerhetshot.
 • Stridsavdelningarna består av en stab, stödenheter och 3–4 stridsklara enheter
 • Vid behov kan truppen förstärkas

Estland

 • 1 100 Natosoldater grupperade i Taparegionen
 • Huvuddelen består av en styrka på 800 soldater från Storbritannien, resten är från andra medlemsstater.

Lettland

 • I Adaz-regionen befinner sig den kanadensiskledda stridsavdelningen med 1 400 soldater

Litauen

 • Bataljonens stridsavdelning är grupperad i Rukla-regionen
 • Arbetar med den mekaniserade ”Iron Wolf”-brigaden i Natos ledningsorganisation