Frankrikes armén

 • Styrka 2020: 114 850 soldater (aktiv tjänst), 22 750 (reserv)
 • Pansardivision (två pansarbrigader och en bepansrad stridsgrupp/Förenade Arabemiraten)
 • Mekaniserad division (lätt pansarbrigad, fransk-tysk mekaniserad brigad, mekaniserat regemente/Djibouti)
 • Infanteridivision (bergsbrigad, fyra infanteriregementen/utomeuropeiska territorier, infanteribataljon/Elfenbenskusten, infanterikompani/Mayotte)
 • Luftlandsättningsbrigad (flygburen brigad, flygburet regemente/Reunion, flygburen bataljon/Gabon)
 • Amfibiebrigad
 • Helikopterbrigad (tre helikopterregementen)
 • Regemente för obemannade fjärrstyrda luftfarkoster (Drone)
 • Luftvärnsregemente
 • Specialförband (två specialförbandsregementen, helikopterregemente)
  • styrka 2 200 soldater
 • Främlingslegionen
  • styrka 9 000 soldater

Tilläggsinformation

Arméns utrustning

 • 222 Leclerc-stridsvagnar
 • 247 AMX-10RC-pansarskyttefordon/spaningspansarvagnar
 • 1 483 spaningsfordon (59 ERC-90F4 Sagaie, 1424 VBL/VB2L)
 • 625 infanteristridsfordon
 • 2 345 pansrat BvS-10-, VBMR Griffon- ja VAB-manskapstransportfordon
 • 109 motoriserade 155 mm AU-F-1- och Caesar-fältartilleripjäser
 • 12 155 mm TR-F-1-fältartilleripjäser
 • 13 tunga M270 MLRS-raketkastare
 • 66 Tiger HAP- och Tiger HAD-attackhelikoptrar
 • 105 Fennec- och Gazelle-multirollhelikoptrar
 • 155 Caracal-, Cougar-, Super Puma-, NH 90-, Puma- och Colibri-transporthelikoptrar

I organisationsreformen 2016 återinförde man divisionsnivån i organisationen och 1. och 3. divisionen återupprättades.  Stommen till respektive division utgörs av tre brigader (två pansarbrigader, två medeltunga brigader och två lätta brigader) samt de franska delarna av den fransk-tyska brigaden. Varje division har en styrka på 25 000 soldater. Tillsammans bildar de en gemensam Scorpion-styrka på 50 000 soldater, som inrättades i organisationsreformen 2016. Scorpion-styrkan är en del av arméförbandens ledningsorgan.

Under omorganisationen av landstyrkorna 2016 organiserades flera ledningsorgan för landstyrkorna direkt under arméstaben:

 • Ledningsstaffeln för arméförbanden (Le Commandement des Forces Terrestres, CFT)
 • Ledningsstaffeln för arméflygförbanden (Le Commandement de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre, COM ALAT)
 • Ledningsstaffeln för arméns specialförband (Le Commandement des Forces Spéciales Terre, COM FST)
 • Ledningsorgsstaffeln för arméns styrkor i nationella territoriumet (Le Commandement Terre pour le Territoire National, COM TN)
 • Ledningsstaffeln för Främlingslegionen (Le commandement de la Légion étrangère, COM LE).
 • Ledningsstaffeln för arméförbanden (Le Commandement des Forces Terrestres, CFT)
 • Ledningsstaffeln för arméflygförbanden (Le Commandement de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre, COM ALAT)
 • Ledningsstaffeln för arméns specialförband (Le Commandement des Forces Spéciales Terre, COM FST)
 • Ledningsorgsstaffeln för arméns styrkor i nationella territoriumet (Le Commandement Terre pour le Territoire National, COM TN)
 • Ledningsstaffeln för Främlingslegionen (Le commandement de la Légion étrangère, COM LE).