Frankrikes Gendarmerie

 • Grundades 1791
 • Styrka: 100 500 (aktiv tjänst), 30 300 (reserv)
 • Uppgifter:
  • Upprätthållande av allmän ordning och säkerhet
  • Upprätthållande av rättsordningen och utredning av brott
  • Militära och försvarsrelaterade uppgifter och militärpolisuppgifter
  • Bevakning och skydd av strategiska militära mål, såsom kärnvapenavskräckningens mål
 • Ledningsförhållande
  • Har sedan 2009 administrativt lytt under inrikesministeriet, men är en del av de väpnade styrkorna

Tilläggsinformation

Gendarmeriet inkluderar franska nationalgardet (La Garde républicaine), grundat 1802. Nationalgardet är ansvarig för bevakningen av statsledningens objekt, såsom presidentens och premiärministerns tjänstebostäder, senaten, nationalförsamlingen och rättsbyggnaden i Paris.

Gendarmeriets interventionsgrupp (Groupe d’intervention de la Gendarmerie Nationale, GIGN) är en specialoperationsstyrka på cirka 400 soldater. Gruppens uppgifter innefattar kampen mot terrorism, räddning av gisslan, uppföljning av nationella hot, skydd av högt uppsatta statliga tjänstemän och kampen mot organiserad brottslighet.

Gendarmeriets utrustning

 • 82 pansrade VXB-170 (VBRG-170) -manskapstransportfordon
 • 25 lätta AS342 Ecureuil -transporthelikoptrar
 • 20 lätta H135-transporthelikoptrar
 • 15 lätta H145-transporthelikoptrar
 • 24 VCSM-kustbevakningsfartyg

Bepansrat manskapstransportfordon VXB-170


VCSM-kustbevakningsfartyg


Bepansrat manskapstransportfordon VXB-170

VCSM-kustbevakningsfartyg