Danmarks Armén

Armén reformerades grundligt efter 1990-talet

  • Från avvärjning av storoffensiver till internationella operationer
  • Nutida uppfattning: Danmarks försvar börjar i Baltikum

Styrka och sammansättning

  • Styrka: 8 000 yrkessoldater
  • En mekaniserad operativ brigad (1: a Brigaden)

Tilläggsinformation

1:a Brigaden hör till den av Danmark ledda multinationella Natotruppen Norra divisionen (Multinational Division North), vars stab är i Lettland och delvis i Danmark. Brigaden ställer även en bataljonsstridsgrupp till Natos insatsstyrkas Response Force:s förfogande.

I försvarsredogörelsen för åren 2018–2023 är 1: a Brigadens utveckling prioriterad och den kommer att få såväl ny materiel som se en utveckling i sin övningsverksamhet i Lettland och Estland. Artilleriregementets föråldrade M109-bandhaubitsar ersätts med 19 franska Caesar-självgående haubitsar. Pansarregementets 44 Leopard 2A5 -stridsvagnar moderniseras till A7 -versionen i producenten Krauss-Maffeis fabrik i Tyskland. Brigadens ledningssystem digitaliseras genom att införskaffa ett taktiskt signalsystem till armén. 2: a Brigaden utbildar trupper till 1: a brigaden och svarar för dess taktiska och tekniska utveckling. 2: a Brigaden har inga operativa uppgifter.I försvarsredogörelsen beslöts också att återbilda ett infanteriregemente. Det år 2000 avvecklade Slesvig infanteriregemente i Haderslev återbildades år 2019. Regementet utbildar en lätt, 500 soldater stark insatstrupp för internationella uppdrag. Enligt planer är truppen i beredskap år 2025.

155 mm:s självgående haubits CAESAR. Bildkälla: forsvaret.dk

Källor och länkar