Danmarks Flygvapnet

Styrka och sammansättning:

  • Styrka: 3 000 yrkessoldater
  • Jaktflygflottilj (Skrydstrup)
  • Helikopterflottilj
  • Transportflygflottilj

Tilläggsinformation

Danska flygvapnet grundades år 1950 genom att kombinera arméns och marinens flygvapenelement. På 1950-talet skaffades begagnad brittisk och amerikansk utrustning och pga. piloternas bristfälliga flygkunskap skedde flera olyckor. I USA lade man märke till Nato-landet Danmarks flygvapens skrala situation, vilket ledde till att USA sände moderna F-104 Starfighter-jaktflygplan genom Military Assistance Programmaterialprogrammet år 1964. Sedan 1970 skaffade Danmark 51 Saab J-35 Draken -plan vilka utvecklades till attackflygplan för att möta Danmarks behov. På 1980-talet deltog Danmark i den sameuropeiska anskaffningen av F-16-jaktplan genom att skaffa totalt 68 jaktplan. År 2020 har Danmark i operativt bruk ännu 30 F-16-plan, vilka är de äldsta i världen ännu i bruk.

År 2002 anslöt Danmark sig till F-35 Joint Strike Fighter -utvecklingsprogrammet. För att besluta om efterträdaren till F-16-planen arrangerades en konkurrenssättning, som ledde till att regeringen år 2006 beslöt skaffa Lockheed Martin F-35 Lightning II -flygplan. Enligt kontraktet levereras 27 F-35-plan till flygvapnet från och med år 2023, varav 21 placeras i Skrydstrup jaktplansflottilj och de övriga sex lämnas i USA för att används vid utbildning av danska piloter.

Ett dansk F-16, som tas ur tjänst och ett kommande F-35 Lightning II -jaktlplan. Bildkälla: forsvaret.dk

Källor och länkar