Danmarks utrikes- och säkerhetspolitik

Basfaktorer i Danmarks utrikespolitik

  • En av de äldsta monarkierna i världen
  • Grönland och Färöarna är en del av Danmark
  • USA har baser i Thule, Grönland
  • Grundande medlem av Nato och medlem av EU, men har flera reservationer i EU-politiken
  • Viktigaste handelspartner Tyskland och Sverige

Försvarsmaktens överbefälhavare, drottning Margrethe II, inspekterar år 2019 det nyligen återupprättade infanteriregementet i Slesvig. Bildkälla: dr.dk

Tilläggsinformation

Danmark deltar inte i EU:s militära operationer, militära planering eller militära beslutsfattande. Danmarks militära samarbete med andra länder sker främst via Nato.

Danmarks reservation gällande EU:s militära samarbete har setts som en begränsande faktor i landets säkerhetspolitik under rådande internationell utveckling. Danmarks regeringar och försvarsförvaltning har utan resultat försökt avveckla reservationen. Danmark är det enda EU-land som har en reservation till EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.