Allmän information on Island

 • Republiken Island (Lýðveldið Ísland)
 • Befolkning 357 000 (2019), varav 12,4 % utlänningar (de flesta från Polen)
 • Yta: 103 000 km2
 • Huvudstad: Reykjavik (123 000 inv.)
 • Statsskick: republik
 • Ekonomi:
  • BNP: 21 miljarder EUR (2019)
  • BNP per capita: 61 000 EUR (2019)
  • Ekonomin bygger på fiske och export av fiskeriprodukter
  • De viktigaste exportländerna: Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Spanien
  • De viktigaste importländerna: Tyskland, Sverige, USA, Danmark, Norge

Tilläggsinformation

Karta över Island. Källa: commons.wikimedia.org By Max Naylor

Island är en starkt arktisk nordlig stat när det gäller identitet, även om den ligger söder om polcirkeln. Vågorna i Norra ishavet bryter också mot Islands kuster; landet är permanent medlem i Arktiska rådet såsom resten av Norden.

Från vikingasamhället till modern stat

Island är ungt som en självständig stat, men som nation är det redan gammalt. Island har långa demokratiska traditioner: landets parlament (Althingi) har sina rötter i vikingatiden, kring år 930.

Norska vikingar som kom till ön på 870-talet anses vara de första invånarna på Island. En självförsörjande gemenskap skapades i regionen, löst påverkad av Norge fram till slutet av 1200-talet och sedan närmare som en del av Norge. I slutet av 1300-talet föll Norge under danskt styre, men Island förblev en norsk angelägenhet. Som ett resultat av Napoleonkrigen förlorade Danmark Norge. Norge hamnade i unionen med Sverige 1814. I detta sammanhang förlorade Norge sin långvariga kontroll över Island, Grönland och Färöarna, som förblev en del av Danmark. I mitten av 1800-talet vaknade Islands nationella medvetenhet på samma sätt som i många andra icke-självständiga länder såsom i Finland. År 1874 gav Danmark Island begränsat självstyre, som 1918 utvidgades för att ge Island status som en separat stat under den danska kungen. Under andra världskriget ockuperades Island först av britterna och sedan av amerikanerna mellan 1940 och 1945. Eftersom moderlandet Danmark ockuperades av tyskarna avbröts de isländska kontakterna med Danmark. Sommaren 1944 förklarade sig Island vara en självständig republik efter folkomröstningen och erkändes omedelbart av Danmark. De amerikanska ockupationsstyrkorna var kvar i landet till 1946.

Islands ekonomi

Island gynnades ekonomiskt av den amerikanska ockupationen. USA var den isländska fiskeindustrins främsta kund under krigsåren och byggde infrastruktur i landet. Efter kriget var Island den största mottagaren räknat per capita av amerikanskt bistånd i enlighet med Marshallplanen.

Nordatlantiska havsområdena runt Island har genom tiderna varit kända för sin rika tillgång på fisk. Fisk är Islands viktigaste ”naturresurs”. Utvecklingen och exporten av fiskeriprodukter är ryggraden i den isländska ekonomin. Hälften av landets exportintäkter kommer från fiskerinäringen. Tidigare har andelen varit högre, men riklig vattenkraft och geotermisk värme har skapat förutsättningar för att diversifiera den nationella ekonomin, inklusive utvecklingen av den energiintensiva aluminiumindustrin. På grund av Islands subarktiska klimat och hårda jord är fåruppfödning den viktigaste verksamheten inom jordbrukssektorn.

Efter Islands anslutning till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 1993 började landets finans- och banksektorer expandera kraftigt och fortsatte fram till finanskrisen 2007–2009. Sedan dess har ekonomin plågats av instabilitet, hög inflation och valutadepreciering (sänkning av den egna valutans värde uttryckt i andra valutor). Under finanskrisen gick flera banker i konkurs. Turismen är en växande industri.