Norges Armén

Styrka och sammansättning:

  • Styrka: 8 100 soldater (3 700 stamanst. + 4 400 bev.)
  • Norra brigaden (Brigade Nord)
  • Telemarks bataljon
  • Kungliga gardet
  • Södra Varangers bataljon
  • Porsangers bataljon

Tilläggsinformation

Norra brigaden är Norges armés enda operativa förband. Brigadens slagkraftiga delar är stridsvagnsbataljonen (Leopard 2A4) och 2. bataljonen. Stödtrupperna är bandhaubitsbatteriet (M109), underrättelsebataljonen (ISTAR), pionjärbataljonen och signalbataljonen. Även den i mellersta Norge baserade Telemarks bataljon, bestående av yrkessoldater, ingår i Norra brigaden. Denna bataljon är den enda i omedelbar beredskap och är del av Natos NRF-beredskapstrupper. Bataljonen deltar även i internationella uppdrag. Bataljonens materiel består av bland annat CV 9030-pansarskyttebandvagnar samt Leopard 2A4-stridsvagnar.

Kungliga gardet i Oslo är utbildad i stridsföring i bebyggda områden och har även personskyddsuppgifter samt ceremoniella uppgifter relaterade till kungahuset. Största delen av den 1360 man starka truppen är beväringar.

Norges nordligaste län, Finnmarken, har en 198 km lång gräns mot Ryssland. Området försvaras av Södra Varangers bataljon och den kommande Porsangers bataljon samt av hemvärnstrupper. Södra Varangers bataljon är en lätt gränsbevakningsbataljon vars styrka är 700 man varav 600 beväringar. År 2021 förstärktes truppen med ett 200 man starkt jägarkompani. År 2025 planeras den nybildade Porsangers bataljon vid Porsangerfjorden vara i beredskap. Den kommer att tjänstgöra som en underrättelsebataljon utbildad i partigängarkrigföring.

I försvarsredogörelsen (Langtidsplan) 2021–2024 har utvecklandet av armén en central position. En fjärde bataljon grundas i Norra brigaden och skall enligt planen vara operativt bruk under 2030-talet. Försvarsmakten får under planeringsperioden 500 nya yrkesmilitärtjänster, varav största delen anvisas Norra brigaden och grundandet av den nya bataljonen. De ålderstigna Leopard 2A4-stridsvagnarna skall börja ersättas under slutet av tidsintervallet. Fältartilleriets förnyelse fortsätts genom att ersätta de gamla M109 bandkanonerna med 24 sydkoreanska K9 Thunder bandkanoner.

De första K9 Vidar (Thunder) -bandkanonerna levererades till Norge år 2020. Bildkälla: Forsvaret.no

CV9030-pansarskyttebandvagn. Bildkälla: Forsvaret.no