Norges Flygvapnet

Styrka och sammansättning

 • Styrka: 3 600 (2 600 stamanst. + 1 000 bev.)
 • 2 jaktdivisioner
 • 1 sjöbevakningsdivision
 • 1 division för elektronisk krigsföring
 • 1 division för efterforskning och räddning
 • 1 transportplansdivision
 • 1 utbildningsdivision
 • 3 helikopterdivisioner
 • 1 luftvärnsrobotbatteri
 • Flygbaser
  • Andøya (Orion-ubåtsjakt- och övervakningsplan t.o.m. 2022)
  • Bardufoss (NH90-helikoptrar)
  • Bodø (F-16-jatkplan t.o.m. 2024)
  • Evenes (P-8 Poseidon -ubåtsjakt- och övervakningsplan fr.o.m.2022)
  • Gardermoen (C-130J Hercules -transportplan)
  • Rygge (räddningstjänst och understöd)
  • Ørland (F-35 jatkplanens huvudbas, NASAMS-luftvärnsrobotbatteriet)

Tilläggsinformation

Flygvapnet grundades 1944 och är således Norges yngsta försvarsgren. Före andra världskriget fanns det delar av luftvapnet i marinen och armén. Sedan grundandet av flygvapnet har jaktplanen varit amerikanska. En del av utrustningen införskaffades billigt via USA:s materialstödprogram.

Under 2020-talet undergår flygvapnet den största förnyelsen under sin historia. Ungefär 20 av de 52 beställda Lockheed Martin F-35 Lightning II -jaktplanen har levererats. Dessa skall ersätta de sista F-16-planen som varit i bruk redan i 40 år. F-35-planen skall främst baseras i flygbasen i Ørland och som framskjuten bas används Evenes flygplats i Nordnorge. Den föregående huvudbasen i Bodø används av F-16-planen till slutet av sin livslängd. Utbildningen av jaktpiloterna sker främst i USA, där det finns några (4–7 st.) norska F-35-plan.

Lockheed P-3 Orion övervaknings- och ubåtsjaktplanen ersätts från och med år 2021 med fem Boeing P-8-Poseidon plan, som baseras i Evenes flygbas i Nordnorge. De föråldrade Bell 412-helikoptrarna, som specialtrupperna använder, ersätts innan år 2024.

Luftvärnstrupperna hör till det norska flygvapnet. Medeldistansluftvärnsmissilerna NASAMS II har placerats i basen i Ørland och enligt planerna kommer missilerna att förnyas så de även kan bekämpa kryssningsmissiler. I Norge har man även utvecklat en missilenhet (NASAMS III) som installerats i en terrängbil (HUMVEE) vilken lämpar sig för att fraktas med Hercules-transportplan. Missilerna är främst avsedda för att skydda arméns grupperingar.

F-35 Lightning II tillhörande norska flygvapnet. Bildkälla: no.wikipedia.org


Boeing P-8 Poseidon -ubåtsjakt- och övervakningsplan. Bildkälla: sv.wikipedia.org

NASAMS II -luftvärnsrobotenhet. Bildkälla: kongsberg.com

Källor och länkar