Sveriges Armén

 • Fredstida styrka 6 800 soldater – krigstida styrka 13 000 soldater
 • 2 brigadstaber
 • 5 pansarbataljoner
 • 2 mekaniserade bataljoner
 • 1 lätt bataljon
 • Mekaniserad stridsgrupp av bataljonsstorlek (Gotland)
 • Specialtrupper (SOG, Särskilda Operationsgruppen, Karlsborg)

Tilläggsinformation

Arméns utrustning

 • 120 Leopard 2A5 stridsvagnar (stridsvagn 122, den svenska versionen av den tyska stridsvagnen Leopard 2)
 • 390 CV90 pansarskyttefordon (inkl. eldledning, ledning och luftvärn)
 • 113 Patria AMV bepansrade fordon
 • 250 Pbv 302 bepansrade bandvagnar
 • 150 BvS-10 transportbandvagnar
 • 200 bepansrade fordon (Sisu XA-203, XA-180, XA-202)
 • 24 st. 155 mm Archer artilleripjäser
 • RBS-97 Hawk-luftvärnsmissiler (medeldistans)

CV9040 pansarskyttefordon bestyckad med luftvärnskanon 40. Bildkälla: Försvarsmakten

155 mm Archer artilleripjäsen. Bildkälla: Försvarsmakten


Stridsvagn 122, den svenska versionen av den tyska stridsvagnen Leopard 2. Bildkälla: Försvarsmakten

Att återupprätta arméns operativa förmåga och beredskap är en av kärnuppgifterna för den svenska försvarsplaneringen. Man har strävat till att årligen verkställa krigsövningar på brigadnivå i takt med att den förnyade värnplikten ökar reserven.

Enligt försvarsbeslutet 2020 kommer en tredje brigad att grundas inom armén i Revingeheds garnisonen i Skåne, och därtill kommer en mekaniserad stridsgrupp att inrättas för att försvara Stockholmsområdet. Förstärkningen av Gotlands stridsavdelning fortsätter genom att tillföra den artilleri- och luftvärnsenheter.

Ny utrustning har införskaffats för de stödjande vapenslagen. Upphandlingsplanerna sträcker sig till slutet av decenniet. För armén anskaffas IRIS-T kortdistansmissiler som också används mot luftmål inom flygvapnet. Luftvärnsmissilerna är utvecklade inom ramen för europeiskt försvarsmaterielsamarbete. Amerikanska Patriot medeldistansrobotar kommer att ersätta det 50 år gamla RBS 97 Hawk-systemet med början 2021.

Bristen på indirekt eld har åtgärdats genom att anskaffa 24 stycken Archer artillerisystem från Bofors och genom att montera tunga granatkastare på Patrias AMV-pansarfordon. Bandfordonen (Leopard 2, CV90) kommer att moderniseras under de närmaste åren och bepansrade terrängbilar kommer att upphandlas. De viktigaste beredskapsenheterna kommer att bemannas med heltidsanställda avtalssoldater.