Sveriges Flygvapnet

 • Fredstida styrka 2 700 soldater
 • 3 flottiljer: F17 Ronneby, F7 Såtenäs, F21 Luleå
 • 6 JAS39C/D Gripen divisioner
 • 1 transport och specialflygdivision
 • 1 helikopterflottilj

Tilläggsinformation

Flygvapnets utrustning

 • 90 JAS39C/D Gripen -stridsplan
 • 5 Lockheed C-130 Hercules transportplan
 • 1 Lockheed KC-130 Hercules lufttankningsplan
 • 3 lätta transportplan (Saab 340, Gulfstream 550)
 • 2 Gulfstream IV med elektronisk spaningsutrustning
 • 44 transporthelikoptrar (NH90, Black Hawk, AW109)
 • 9 NH-90 helikoptrar utrustade för ubåtsjakt

Styrkan i det svenska flygvapnet nådde sin kulmen i början av 1950-talet, då flygvapnet hade omkring 800 stridsflygplan grupperade i 46 stridsflydivisioner och 19 flottiljer, varav en tredjedel var utrustad med attackplan. I Västeuropa innehade Sverige det tredje största antalet stridsplan efter Storbritannien och Frankrike. Det slagkraftiga svenska flygvapnet hade en klar uppgift. Avsikten var att påverka de sovjetiska landstigningsformationerna i södra Östersjöregionen och de sovjetiska flottbaserna i Baltikum redan i ett tidigt skede av kriget.

Nedskärningarna inom flygvapnet inleddes redan under kalla kriget genom nedläggning av de separata attackdivisionerna (A32 Lansen). För att upprätthålla attackförmågan byggdes jaktplan om till en attackversion (AJ37 Viggen). Efter nedskärningarna inom flygvapnet på 1990-talet minskade antalet flottiljer till åtta år 2000. Idag är flygvapnet organiserat i tre flottiljer omfattande sammanlagt sex stridsflydivisioner med inalles cirka 90 JAS39C/D-flygplan.

I försvarsberedningens rapport 2020 föreslås att sex stridsflygdivisioner vidmakthålls. I takt med införandet av 60 JAS 39 E ombeväpnas successivt tre till fyra divisioner under andra halvan av 2020-talet. Två till tre stridsflygdivisioner föreslås vidmakthållas med JAS 39 C/D även bortom 2030. Avsikten är att stridsflygets attackförmåga skall förbättras genom att anskaffa långdistans Air-to-Ground missiler. En ändamålsenlig basorganisation är en förutsättning för att flygvapnet ska kunna lösa sina uppgifter. Spridning inom och mellan militära flygbaser samt civila flygfält skall förbättras.

JAS39C/D Gripen stridsplan.Bildkälla: Försvarsmakten


Transportflygplan 84 Hercules. Bildkälla: Försvarsmakten

SAAB 340 S 100 D luftbevakningsplan. Bildkälla: Försvarsmakten