Sveriges Hemvärnet

  • 22 000 hemvärnssoldater, 40 hemvärnsbataljoner

Hemvärnet – nationella skyddsstyrkorna är en frivilligorganisation som ingår i Försvarsmakten och verkar i alla delar av riket. Dess uppgift är att bevaka och skydda viktig infrastruktur/objekt mot sabotage samt att kunna stöda samhället vid svåra påfrestningar. Hemvärnets grundenheter är antingen lokala vakt- eller bevakningskompanier eller mobila insatskompanier, som har beredskap att verka på större områden. Insatskompanierna är omedelbart tillgängliga. Den tyngsta beväpningen består av granatkastare och pansarskott. Hemvärnssoldaterna uppgör årligen ett kontrakt där de förbinder sig till ett visst antal övningsdygn. Som frivilliga är de inte berättigade till ekonomisk ersättning. Rikshemvärnschefen (generalmajor) samt befälet består av avlönad personal.

Hemvärnssoldater under en terrängövning. Bildkälla: Hemvärnet.se

Källor och länkar