Sveriges Marinen

 • Fredstida styrka 2 100 soldater
 • 2 sjöstridsflottiljer
 • 1 ubåtsflottilj
 • 2 minröjningsflottiljer
 • 1 amfibiekår

Tilläggsinformation

Marinens utrustning

 • 5 korvetter, Visby-klassen
 • 2 korvetter, Göteborg-klassen
 • 2 patrullfartyg, Stockholm-klassen
 • 3 ubåtar, Gotland-klassen
 • 2 ubåtar, Södermanland-klassen
 • Tross- och stabsfartyget Carlskrona
 • 5 minröjningsfarty, Koster-klassen
 • Signalspaningsfartyget Artemis (ibruktagningsår 2020)

De tvenne Sjöstridsflottiljernas Visby-klassens korvetter med goda stealth-egenskaper samt Ubåtsflottiljens ubåtar av Gotland- och Södermanland-klassen är den svenska marinens slagkraftigaste fartyg. Marinens utrustning är utvecklad och tillverkad av den inhemska försvarsindustrin. Saab Kockums Group har tillverkat både ubåtarna och Visbykorvetterna. När korvetterna gick av stapeln hörde de till världens första stealth-krigsfartyg. Gotland-klassens ubåtar var, då de stod färdiga i slutet av 1990-talet, i spetsen av utvecklingen tack vare sina mycket tystgående Stirlingmotorer, som använder flytande syre som bränsle. Ubåtarnas Air-Independent Propulsion-teknik (AIP) gör att motorerna inte är beroende av syre från utomstående källor och således kan fartyget operera under vatten i flera dagar.

Under 2019 beslutade regeringen att från Kockums beställa två Blekingeklassens (A26) ubåtar av vars leverans kommer att påbörjas 2025. Genom att ersätta två ubåtar av Södermanland-klassen med två nya båtar av Blekingeklassen kommer marinen att behålla antalet fem ubåtar fram till 2030-talet.

Enligt försvarsberedningens rapport 2020 kommer Visby-klassens korvetter att tillföras nya luftvärnsmissiler, nya sjömålsmissiler och inhemska femte generationens Torped 47-ubåtstorpeder. Amfibieförmågan förstärks genom att i Göteborg inrätta ett amfibieregemente, som i sin tur uppställer en krigstida amfibiebataljon. Söder om Stockholm, i Berga örlogsbas, verkar i dag ett amfibieregemente. Flottans andra huvudbas ligger i södra Sverige, Karlskrona, som haft en flottbas sedan 1680.

Signalspaningsfartyget Artemis ersätter sin föregångare, signalspaningsfartyget Orien, som togs i bruk på 1980-talet.

Visby-klassens korvett med Stealthegenskaper. Bildkälla: Försvarsmakten


Korvett av Göteborg-klassen (HMS Sundsvall). Bildkälla: Försvarsmakten

Ubåt, Södermanland-klassen. Bildkälla: Försvarsmakten