Allmän information om Polen

  • Polska republiken (Rzeczpospolita Polska)
  • Yta: 312 700 km²
  • Befolkning: 38 miljoner
  • Huvudstad: Warszawa (1,7 milj. inv.)
  • 16 provinser (vojvodskap, województwo)

Ekonomi

  • BNP 2019: 510 miljarder EUR (sjätte största ekonomin i EU)
  • BNP per capita 2019: 13 280 EUR
  • Ekonomisk tillväxt 2019: 4,0 %
  • Siktar på G-20-medlemskap 2022

Tilläggsinformation

Polen är det största landet i östra Centraleuropa, med territorium som sträcker sig från Östersjön till Karpaterna. Till följd av det centrala läget har Polen sju grannländer, Ryssland, Litauen, Vitryssland, Ukraina, Slovakien, Tjeckien och Tyskland. Som ett resultat av andra världskriget ”flyttades” Polen västerut. Polen förlorade sin östra del till Sovjetunionen tidigt i kriget och fick efter kriget de östra delarna av Tyskland, inklusive flodlinjen Oder-Neisse. Polen förlorade också nästan en tredjedel av sin befolkning och mer än en tredjedel av sina ekonomiska resurser i kriget.

Polen befriades från sovjetiskt övervälde med resten av Östeuropa vid sekelskiftet 1980 och 1990 och ansökte om medlemskap till Nato direkt det blev möjligt. Polen blev medlem i Nato då Nato gjorde sin första utvidgning efter det kalla kriget 1999. Samtidigt med Polen blev också Tjeckien och Ungern medlemmar i Nato.

År 2004 gick Polen med i EU och anslöt sig senare till den monetära unionen och Eurogruppen. Anslutningen till Schengenområdet 2007 förde Polen närmare Västeuropa, men som följd av sin interna politiska utveckling under de senaste åren har Polen fått alltmer kritik från de flesta andra EU-länder. Polen har gynnats ekonomiskt av EU-medlemskapet. Landet är den största mottagaren av EU-finansiering. År 2018 var nettointäkterna från EU 12,4 miljarder euro.

Järnvägsnätet är omfattande och funktionellt i Polen. Anslutningar till stora städer är bra i nord-sydlig riktning (till exempel Krakow). Vägnätet är tätt men vägarna är i dåligt skick beaktande trafikvolymerna. Det finns få motorvägar. EU:s ekonomiska stöd har använts för att bygga ett nytt motorvägsnät och annan infrastruktur i landet.

80 procent av Polens export går till EU-länder, och de viktigaste exportländerna under de senaste åren har varit Tyskland, Storbritannien och Tjeckien. De viktigaste exportprodukterna är maskiner, transportmedel och livsmedel. De viktigaste importländerna är Tyskland, Kina och Nederländerna. Tyskland är Polens överlägset största handelspartner både när det gäller export och import, med nästan 30 procent. Polen har en stor underleverantörs- och monteringsindustri åt tyska biltillverkare, verksamheten återspeglas i statistiken över polsk export till Tyskland.

Polen har fått många utländska investeringar. Polens fördelar är bra läge, stor befolkning, EU-medlemskap, ekonomisk stabilitet, billig arbetskraft och ett företagsvänligt skattesystem. 2018 rankades Polen på 27:e plats i Världsbankens statistik som jämförde affärsvänligheten i 190 länder. Arbetslösheten i Polen är också låg (3 % 2020) och landets skuldsättning är måttlig (46 % 2020).

Investeringarna i Polen minskar. Regeringens önskan att öka det inhemska ägandet i större branscher och inom banksektorn bedöms vara huvudorsaken till de minskade investeringarna. Dessutom begränsar polsk lagstiftning utländskt ägande inom vissa strategiska sektorer samt utländskt markägande.