Polens utrikes- och säkerhetspolitik

  • Nationell säkerhet som ledstjärna
  • Vill öka USA:s och Natos militära närvaro på dess territorium och att vara en pålitlig medlem av alliansen
  • Vill ha ett närmare säkerhetssamarbete, särskilt med USA.
  • Stöder respekten för internationell lagstiftning genom kampen mot konflikter och hot och utvecklingen av en stark Europeisk Union
  • Stöder särskilt ländernas oberoende och säkerhet i öster (= Ukraina och Vitryssland)
  • Kritisk inställning till Ryssland – i en stark front för Natos och EU:s sanktioner mot Ryssland

***

Du kan läsa om det ukrainska krigets effekter på Tysklands utrikes- och säkerhetspolitik i menyn ”Effekter av det ukrainska kriget på tysk utrikes- och säkerhetspolitik” (länk).

Tilläggsinformation

På grund av sitt läge och sin storlek är Polen det viktigaste medlemslandet vid Natos östra front. Polen kommer också att försöka sammanföra Natoländerna i Östeuropa i olika samarbetsforum och därigenom stärka östeuropéernas inflytande inom Nato.

Polens utrikespolitiska strategi 2017–2021 definierar landets viktigaste säkerhetspolitiska mål som:

  • Stärka Natos trovärdighet, därigenom öka EU:s potential och upprätthålla nära förbindelser med USA
  • Närmare samarbete med Rumänien, Visegrádgruppen, de baltiska staterna och de nordiska länderna samt en proaktiv östpolitik
  • Betydande förstärkning av Polens försvarskapacitet

Polen inför vissa begränsningar av stödet till utvecklingen av ett starkt EU. Det motsätter sig ökad EU-kontroll och olika utvecklingshastigheter inom unionen. Eftersom detta enligt Polen skulle leda till att unionen upplöses.

Polen vill bidra till att lösa EU:s flyktingkris, men accepterar inte landspecifika kvoter för mottagande av asylsökande.

Polen vill att alla EU-länder ska dra lika stor nytta av forskning om ny försvarsteknik som finansieras av Europeiska försvarsfonden, så att Polen också kan utveckla sin egen försvarsindustri.

Polen stöder EU:s utvidgning och bidrar aktivt till framför allt de länder som ligger på västra Balkan.