Polens regionalförsvarstrupper

  • Trupperna grundades 2017
  • Ledning: Huvudstaben, staben för regionalförsvarstruppernas inspektör
  • Styrka: 3 200 soldater, 18 500 reservister
  • Målstyrka 53 000 soldater
  • Majoriteten av trupperna är deltidsvolontärreservister
  • 17 regionala försvarsbrigader (en i varje voivod provins och två i huvudstaden)
  • Utveckling av regionala försvarsstyrkor prioriteras i försvarsplanering

Lisää aiheesta

Inrättandet av de trupper som beslutades om 2016 pågår fortfarande. De regionala försvarsstyrkorna inrättades för att bemöta Rysslands hybridhot och deras utveckling har prioriterats framför andra styrkor. Syftet är att skapa en lätt infanteristyrka som är välutbildad och utrustad. Lätta infanteristyrkan känner sitt eget område väl, är nära mål som skall skyddas och nästan omedelbart redo för stridsuppdrag. Systemet liknar de skandinaviska hemvärnsstyrkorna.

Cirka 90 procent av de regionala försvarsstyrkorna är frivilliga och reservister på deltid som utbildas distrikt för distrikt. Bara cheferna är professionella soldater. Det planerade antalet cirka 53 000 soldater skulle ha nåtts redan 2019 men schemat har dragit ut.

De regionala försvarsstyrkorna måste kunna arbeta gränslöst med de operativa styrkorna. Deras huvudsakliga uppgifter är att skydda viktiga mål och personer, försörjningsvägar och NATO-styrkors inreseområden. Dessutom har trupperna en roll i kampen mot information och cyberattacker.

En lätt infanteribrigad bestående av en lokal bataljon som kommer att bildas i varje provins. De första regionala försvarsbrigaderna har satts in i östra Polen. Det kommer att finnas totalt 17 brigader.