Rysslands övriga väpnade styrkor

Styrkor som deltar i försvaret men som inte hör till de väpnade styrkorna och inte är underställda försvarsministeriet:

  • Gränsbevakningsstyrkor, styrka 160 000, underställda säkerhetstjänsten (FSB)
  • Nationalgardet, styrka 340 000
  • Civilförsvarsstyrkor

Ryska gränsvakter vid Nordpolen.
Bildkälla: https://thebarentsobserver.com/en/borders/2017/04/russian-border-guards-conquer-north-pole

Tilläggsinformation

Nationalgardet inrättades 2016 på basen av inrikesministeriets styrkor.

Nationalgardet omfattar bland annat 10 divisioner, 17 brigader, 36 regementen, 90 bataljoner och ett artilleriregemente. Dessutom inkluderar nationalgardet SOBR (polisens specialstyrkor), OMON (mobila specialstyrkor) och andra specialstyrkor. Gardet är ansvarigt för den statliga och sociala säkerheten. Nationalgardet verkar i sju administrativa distrikt.

Civila försvarsstyrkorna inkluderar räddningsbrigader, separata regementen och bataljoner, helikopterdivisioner och specialkompanier. Trupperna utbildas i räddningstjänst, brandbekämpning, anskaffande av vatten, skyddsuppgifter etc. Trupperna är underställda ministeriet för undantagstillstånd.

Presidenten har till sitt förfogande, förutom livgardet, även Ryska federationens signal- och informationstrupper.